REACH

От Ford се ангажираме да насърчаваме отговорното производство, работата и употребата на нашите продукти. Ето защо ние подкрепяме основните цели на REACH, регулация на Европейския съюз, която обхваща регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали.

Конкретно подкрепяме Регламент ЕС 1907/2006) Член 33, параграф 1. Това е поради факта, че наредбата се отнася до вещества с много голямо ниво на риск (Substances of Very High Concern - SVHC), които са включени в настоящия списък.

Ако тези вещества съществуват в даден продукт, важно е да се гарантира тяхната безопасна употреба. Наредбата е създадена, за да позволи на клиентите да предприемат всички подходящи мерки за безопасност: цел, която от все сърце подкрепяме и насърчаваме.

От Ford се ангажираме да насърчаваме отговорното производство, работата и употребата на нашите продукти. Ето защо ние подкрепяме основните цели на REACH, регулация на Европейския съюз, която обхваща регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали.

Конкретно подкрепяме Регламент ЕС 1907/2006) Член 33, параграф 1. Това е поради факта, че наредбата се отнася до вещества с много голямо ниво на риск (Substances of Very High Concern - SVHC), които са включени в настоящия списък.

Ако тези вещества съществуват в даден продукт, важно е да се гарантира тяхната безопасна употреба. Наредбата е създадена, за да позволи на клиентите да предприемат всички подходящи мерки за безопасност: цел, която от все сърце подкрепяме и насърчаваме.

Лекотоварни автомобили и пикапи

Transit Custom

Tourneo Custom

Новият Transit Courier

Tourneo Courier

Transit Connect

Tourneo Connect

Ranger Raptor

Новият Ranger

Новият Transit

Леки автомобили

Изцяло новият Focus

Новият Mondeo

SUV автомобили

Спортни модели

Ranger Raptor