REACH

ford reach cover image

От Ford се ангажираме да насърчаваме отговорното производство, работата и употребата на нашите продукти. Ето защо ние подкрепяме основните цели на REACH, регулация на Европейския съюз, която обхваща регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали.

Конкретно подкрепяме Регламент ЕС 1907/2006) Член 33, параграф 1. Това е поради факта, че наредбата се отнася до вещества с много голямо ниво на риск (Substances of Very High Concern - SVHC), които са включени в настоящия списък.

Ако тези вещества съществуват в даден продукт, важно е да се гарантира тяхната безопасна употреба. Наредбата е създадена, за да позволи на клиентите да предприемат всички подходящи мерки за безопасност: цел, която от все сърце подкрепяме и насърчаваме.

Леки автомобили

SUV автомобили

Изцяло новият EXPLORER

Спортни модели

Лекотоварни автомобили и пикапи

Transit Custom

Tourneo Custom

Transit Courier

Transit Connect

Ranger Raptor